Dieppe


På våren och sommaren 1942 återtog tyskarna initiativet på östfronten och ryckte fram mot Kaukasus och Stalingrad. För tysk del var både den västra och södra fronten säkrad och alla resurser kunde läggas på östfronten. Stalin hade redan under 1941 krävt att en andra front skulle öppnas för att på så vis lätta på trycket på östfronten. Men under 1942 var de västallierade inte kapabla till att öppna upp en andra front så som Stalin önskade. En invasion av det europeiska fastlandet låg ännu några år fram i tiden. Men för att blidka Stalin och testa tyskarnas försvarsförmåga planerades en räd mot Dieppe på den franska nordkusten. Räden kom att kallas för operation Jubilee och inleddes tidigt på morgonen den 19 augusti 1942. Ca 5000 kanadensiska soldater landsteg på fyra st. utvalda stränder, Blue Beach, (Puys) ca 1,5 kilometer öster om Dieppe, Green Beach, (Pour-sur-Mer) knappt 4 kilometer väster om Dieppe och Red och White Beach i Dieppe.

Målet med räden var att inta och förstöra hamnen, etablera en försvarslinje runt Dieppe för att slutligen dra sig tillbaka över kanalen till England. Men räden var från början illa planerad, illa förberedd och därmed dömd att misslyckas. Tyskarna var väl förberedda och slog tillbaka angriparna redan på stränderna och efter ca nio timmar var det hela över. Detta till priset av ca 900 stupade, ca 2500 skadade och ca 2000 krigsfångar. Tyskarna led ytterst ringa förluster. Räden var egentligen för stor för att kallas räd men samtidigt för liten för att kallas invasion. Men de erfarenheter som drogs tog man sedan lärdom av vid senare landstigningar i Nordafrika, Italien och Normandie. I synnerhet den senare har man från allierat håll haft som argument för att försvara nödvändigheten med räden.

Nuvarande status: Museum/monument/kyrkogårdar (2017).

Läge: 49°55'31.68"N 01°04'14.13"E (harbour).

Att ta sig dit: Bil.

Kommentar:

Det finns flera monument upprättade i och omkring Dieppe. Strax söder om Dieppe finns det en kanadensisk krigskyrkogård och i centrum finns det ett enkelt museum om räden. För den som vill fördjupa sig i räden verkar det finnas mer att uppleva än vad man kanske skulle kunna tro. Monument i all ära men det mest intressanta är den bunker som finns vid stranden i Sainte-Marguerite-sur-Mer drygt en mil väster om Dieppe. Den har på något märkligt sätt hamnat på kant och borrat ner sig i stranden och blivit en sevärdhet.

Litteraturtips: Zuehlke, Mark: Tragedy at Dieppe: Operation Jubilee, August 19, 1942 (2013).