Eperlecques


Utanför Saint-Omer i norra Frankrike började tyskarna i mars 1943 att bygga en missilbas för V2 missiler. Basen kom att kallas för Kraftwerk Nord West. Men de allierade var tyskarna på spåren och förstod att något var i görningen. Basen blev därför ett högprioriterat bombmål och i slutet på augusti 1943 bombades basen så pass svårt att den aldrig kom att bli operationsduglig. Bombräden innebar också att ett stort antal slavarbetare som arbetade på basen dödades under räden. Tyskarna gjorde ändå tappra men meningslösa försök med att få basen färdigställd men i juli 1944 övergavs planerna. Från tyska sida var ambitionen att basen skulle kunna förvara 100 missiler och avfyra 36 missiler dagligen mot London och södra England. Basen ockuperades av de allierade i början på september 1944.

Nuvarande status: Delvis bevarad/raserad med museum (2017).

Läge: 50°49'43"N 2°11'01"E

Att ta sig dit: Bil.

Kommentar:

Basen är en stor och mäktig ruin som uppenbarar sig när man kommer ut ur skogen. Man slås omgående av hur enormt stor den är och de tydliga sår den bär av de allierades bombningar. Det är med andra ord en vacker ruin som inte låter sig förklaras och förstås av den som inte har ett intresse för detta. Det går även att gå in i basen och en film visar hur den var tänkt att fungera. Utanför basen finns flera föremål och informationstavlor som ger besökaren en god uppfattning om dess historia. Ett museum som helt klart överträffade förväntningarna och som fascinerar.

Litteraturtips: Irons, Roy: Hitler´s Terror Weapons: The Price of Vengeance (2013).