Fermont Fort


Detta fort var en del utav en förvarslinje längs den franska gränsen mot Tyskland som Frankrike började bygga 1929 för att att möta ett eventuellt anfall från den ständige fienden Tyskland. Försvarslinjen är uppkallad efter den franske krigsministern André Maginot och består av både större och mindre försvarsanläggningar. När Tyskland angrep Frankrike i maj 1940 visade det sig vilka brister Maginotlinjen hade. Tyskarna angrep Frankrike via Beneluxländerna och kringgick därmed Maginotlinjen som var ämnad för ett anfall framifrån och inte från flankerna eller bakifrån. Fort Fermont ligger i utkanten av staden Longuyon och byggdes mellan 1931 och 1936 och var med den tiden försvarsstrategiska förhållningssätt toppmodernt. Fortet består av ca två kilometer underjordiska utrymmen som binds samman av ett järnvägsnät och den överjordiska ytan är på knappa 30 hektar. Fortet ansågs i likhet med andra fort vara en garant för att tysk aggression skulle slås tillbaka omgående. Men pga. att tyskarna kringgick Maginotlinjen blev den oanvändbar.

Nuvarande status: Bevarat med museum (2012).

Läge: 49°26' 57.33"N 05°40' 03.90"E

Att ta sig dit: Bil.

Kommentar:

Fort Fermont är inte det enda fortet som är museum utan det finns ett stor antal museum och övergivna bunkrar längs hela den f.d. försvarslinjen. Den som besöker Fort Fermont visas runt i de underjordiska utrymmena på de tåg som var i bruk när forter var aktivt. Nackdelen är att guidningen endast är på franska.

Litteraturtips: Kaufmann, J.e. m.fl: Fortress Europe: European Fortifications of World War II (2002).