Hendaye


Utmed Atlantkusten på gränsen till Spanien ligger det en liten stad som heter Hendaye och här mötte Hitler den spanske diktatorn Francisco Franco den 23 oktober 1940. Franco och hans fascistiska Falange parti hade med god hjälp av Hitler och Mussolini segrat i det spanska inbördeskriget (1936 – 1939) mot den vänsterorienterade Popular front som bl.a. stöddes av Sovjetunionen. Under hösten 1940 när slaget om Storbritannien pågick som värst föreslog Tysklands utrikesminister Ribbentrop att Hitler borde träffa Franco för att få denne att gå med i kriget. Med gemensamma krafter skulle Storbritannien en gång för alla tvingas till förhandlingar. Ett sätt var att ockupera Gibraltar och därmed förhindra att brittiska fartyg tog sig in i Medelhavet den vägen. Gibraltar hade sedan 1704 varit under brittiskt styre vilket gav dem full kontroll över all in och utfart till och från Medelhavet. Hitler var medveten om att Franco ansåg att Gibraltar rättmätigt borde tillhöra Spanien. Syftet med mötet var alltså att försöka övertala Franco att tillsammans med tyska trupper ockupera Gibraltar (operation Felix) i januari 1941.

Franco och Hitler möttes på tågstationen i Hendaye och båda anlände i sina respektive tåg och tillhörande entourage. Själva mötet ägde rum på Hitlers tåg och pågick i ca tio timmar, inklusive raster. Francos Spanien hade den 12 juni 1940 förklarat sig neutrala i kriget men hade givetvis följt krigsutvecklingen och förstod att Storbritannien var en svår motståndare och att kriget inte på långa vägar var vunnet för Tysklands del. Hitler förklarade för Franco att Spanien hade ett ypperligt tillfälle att gå med i kriget men Franco var desto mer tveksam. Franco ville inte involvera Spanien i en konflikt där han kalkylerade med att kostnaderna mycket väl kunde överstiga vinsterna. Hitler misstänkte också att Francos krav för ett eventuellt inträde i kriget skulle vara alltför stora, bl.a. landområden i Sydfrankrike och Nordafrika. Områden som Hitler inte kunde garantera utan godkännanden från Pétain och Mussolini.

Hitler hade ändå en förhoppning om att Franco skulle kunna ge honom ett svar samma dag eftersom han nästa dag skulle möta den tyskvänliga Vichyregimens ledare marskalk Petain i Montoire. Men Franco kunde inte ge Hitler något svar för stunden, först i december meddelade Franco att han hade för avsikt att förbli neutral och stå utanför kriget. Hitler sade kort efter mötet att han hellre lät sig få en tand utdragen än träffade Franco en gång till. De träffades heller aldrig mer. Franco förstod eller anade att ett inträde på Tysklands sida i kriget skulle kunna få förödande konsekvenser. Den italienske fascistledaren Mussolini var av annan åsikt och deltog aktivt på Tysklands sida. Mussolini och Italien fick betala ett oerhört högt pris för detta medan Franco kom att styra Spanien fram till sin död den 20 november 1975.

Nuvarande status: Bevarad (2011).

Adress: 58 Boulevard du Général de Gaulle, 64700 Hendaye.

Att ta sig dit: Bil.

Kommentar:

Stationen har givetvis genomgått vissa förändringar och renoverats sedan mötet. Men genom att jämföra foton från mötet går det faktiskt att se en del likheter, bl.a. de pelare som Hitler och Franco defilerade förbi på perrongen finns kvar. Sådana här detaljer kan tyckas vara helt onödiga och vissa kan t.o.m. tycka att det är en form av romantisering och trivialisering av Hitler. Men historia behöver inte bara handla om att förstå, tolka och lära, många gånger kan det vara så enkelt som att det bara handlar om att se en för besökaren intressant plats och inget mer.

Litteraturtips: Kershaw, Ian: Hitler – En biografi (2008).