La Roche Guyon


I november 1943 förflyttades fältmarskalk Erwin Rommel och armégrupp B från Italien till Frankrike. Rommels högkvarter förlades i Chateau La Roche Guyon, ca fem mil nordväst om Paris. Slottet tillhörde familjen Rochefoucauld och Rommel lät familjen bo kvar i slottet medan högkvarteret förlades i källaren. Rommels huvudsakliga uppgift blev att organisera och samordna försvaret inför den allierade invasionen som förväntades under 1944. Rommel gjorde ett flertal besök till kusten i norra Frankrike för att på plats skaffa sig en uppfattning. Rommel var övertygad om att slaget skulle avgöras på stränderna där fienden landsteg. Därför var det av största vikt att förstärka försvaret av kusterna för att inte tillåta fienden att få fotfäste på stränderna. Så sent som den 5 juni, alltså dagen innan invasionen, besökte Rommel stränderna. Väderutsikterna för en invasion de närmaste dagarna var dock inte så goda så Rommel beslöt att åka hem till Tyskland för att fira sin frus födelsedag. När Rommel nästa dag informerades om invasionen återvände han till Frankrike. Väl tillbaka kunde han konstatera att fienden lyckats med landstigningen. Den 17 juli skadades Rommel allvarligt när hans bil anfölls av flyg strax norr om Vimoutieurs.

Nuvarande status: Bevarat med museum (2017).

Adress: Rue de L’audience, 95780 La Roche-Guyon.

Att ta sig dit: Bil.

Kommentar:

De utrymmen som tyskarna grävde ut i berget finns kvar och kan besökas. Men informationen är väldigt knapphändig för att inte säga obefintlig om vilken roll slottet hade under 1944. Men hur som helst så är utrymmena öppna för besökare och kopplingen mellan slottet och stränderna i Normandie kan vara nog så tillfredsställande för sådana som mig.

Litteraturtips: Douglas-Home, Charles: Rommel: En biografi över fältmarskalk Erwin Rommel (1975).