Le Coudray sur Thelle


Ca fem mil norr om Paris ligger Le Coudray sur Thelle och där började tyskarna i slutet på 1940 bygga ett lokalt högkvarter för Luftwaffe. Högkvarteret kallades för Robinson 1 och låg i direkt anslutning till en lång järnvägstunnel där Görings tåg Asien parkerade under dennes resor till Paris med omnejd. Tunneln fungerade som ett skydd mot flyganfall. Robinson bestod av flertal bunkrar och diverse byggnader, bl.a. en villa för Göring. Högkvarterets strategiska betydelse minskade i slutet på 1942 då tyskarnas fokus alltmer flyttades över till östfronten. Robinson övertogs då av en tysk flygkår som blev kvar till slutet på augusti 1944 då det evakuerades eftersom amerikanska trupper närmade sig området. Samma månad utsattes Robinson för en flygattack som resulterade i att delar av järnvägstunneln kollapsade. Målet med attacken vara att slå ut tunneln eftersom den användes som förråd för bränsle till V1 bomber.

Nuvarande status: Delvis bevarat/raserat (2017).

Läge: Ruin: 49°18'04.57"N 2°07'41.95"E Bunker: 49°18'07.24"N 2°07'17.25"E

Att ta sig dit: Bil.

Kommentar:

För den som söker går det att finna en hel del intressant. Enklast att hitta är Görings skyddsbunker, den ligger precis intill vägen i samhället. Men den som söker sig neråt järnvägstunneln kan hitta både det ena och andra. Men det ligger lite otillgängligt bland snårskog och buskage och man måste veta vart man ska leta. Men ingenting går upp mot känslan av historisk tillfredsställelse när det man söker uppenbarar sig trots att tidens gång och naturen gjort allt för att dölja det.

Litteraturtips: Knopp, Guido: Göring: Mellan makt och Vansinne (2015).