Lyon – Hotel Terminus


Mellan november 1942 och juni 1943 hade Lyons Gestapo sitt högkvarter i hotell Terminus (nuvarande Grand hotel Chateau Perrache). Chefen för Lyons Gestapo var Hauptsturmführer Klaus Barbie.

Nuvarande status: Bevarat (2012).

Adress: Cours de Verdun Rambaud, 69002 Lyon.

Att ta sig dit: Tunnelbana till stationen Ampére Victor Hugo.

Kommentar:

Klaus Barbie har för eftervärlden blivit mer känd som slaktaren från Lyon och var en av de mest eftersökta nazisterna. Barbie deltog själv aktivt i både förhör och tortyr av fångar och var ansvarig för att bl.a. barnen och deras övervakare från det judiska barnhemmet i Izieu arresterades och deporterades till Auschwitz på våren 1944. Han bär också ansvaret för att den franske motståndsmannen Jean Moulin torterades och mördades i juli 1943. Barbie misstänktes för sin tid som Gestapo chef i Lyon vara ansvarig för ca 14 000 människors död. Efter kriget rekryterades Barbie av den amerikanska underrättelsetjänsten och tjänstgjorde som informatör i den amerikanska ockupationszonen i f.d. Västtyskland. Frankrikes alltmer trägna krav på utlämning blev dock med tiden en belastning för amerikanarna.

Men amerikanarna ville inte överlämna Barbie, istället hjälpte de honom och hans familj att 1951 fly till militärdiktaturens Bolivia. Där antog Barbie det falska namnet Klaus Altmann. Han livnärde sig först som företagare inom diverse områden som om vartannat inbegrep oegentligheter. Han blev boliviansk medborgare 1957, umgicks med dubiösa fascister och nynazister. I mitten på sextiotalet rekryterades han dels av den bolivianska säkerhetstjänsten och dels av den västtyska underrättelsetjänsten. Hans främsta uppgift var att lämna uppgifter om vänsteranhängare. Han hade goda kontakter och ett visst inflytande inom den bolivianska regeringen under vars vingar han skyddades. Parallellt med sitt underrättelsearbete ägnade han sig åt privata skumraskaffärer och fick på så vis fiender.

Barbies brott under kriget var sedan länge kända. I början på femtiotalet blev han in absentia dömd till döden två gånger av en fransk domstol för brott begångna i Frankrike. Man visste även sedan 1971 att han levde under falsk identitet i Bolivia. Men de bolivianska myndigheterna tillmötesgick inte de franska myndigheternas begäran om att få Barbie utlämnad, de hade sina skäl till att behålla honom, men detta ändrades när Bolivia fick en ny regering 1983. Den nya regeringen fann inga skäl till varför Barbie inte skulle kunna utlämnas till Frankrike. Barbie hade ju trots allt vistats i landet under falskt namn och misstänktes dessutom för skattefusk. Därför arresterades Barbie och fördes först till franska Gyuana där han överlämnades till fransmännen och därifrån vidare till Lyon.

Rättegången började i maj 1987 och anmärkningsvärt var att Barbie uppgav Altmann som sitt namn och inte Barbie. Barbie bad om att inte behöva närvara vid rättegången utan hade önskemål om att få kvarstanna i sin cell resten av rättegången. Detta bifölls så när som på en dag då han var tvungen att infinna sig i rätten för att möta några vittnen. I juli dömdes Barbie till livstids fängelse för brott mot mänskligheten. Rättegången ansågs vara av sådan viktig karaktär att den filmades. Detta bidrog till att det kollektiva minnet av Barbie kan jämföras med andra nazistiska krigsförbrytare som Mengele och Eichmann. I september 1991 och vid en ålder av 77 år dog Barbie av leukemi medan han avtjänade sitt straff.

Litteraturtips: Linklater, Magnus m.fl.: Bödeln från Lyon (1985).