Marseille gamla hamn


Området kring Marseilles gamla hamn (Vieux port) ansågs av tyskarna vara ett farligt område. Dess trånga och krokiga gator ansågs vara ett perfekt tillhåll för kriminella element (inklusive judar) som därmed utgjorde ett hot mot den tyska ockupationsmakten. Från tysk sida måste detta få en lösning och därför skickade Himmler ner SS-Brigadeführer Carl Oberg från Paris till Marseille i januari 1943. Oberg var högste SS och Polisledare i Frankrike och väl nere i Marseille organiserade han tillsammans med René Bousquet, den franske polischefen, en massiv razzia mot hamnen. Huvudsyftet var att arrestera judar som höll sig gömda och mellan den 22 – 24 januari kontrollerades identiteten på ca 40 000 människor. Ca 2000 judar identifierades och sändes först till Frejus, sedan vidare till camp Royallieu i Compiégne och till sist Drancy utanför Paris. Från Drancy deporterades de sedan vidare till Förintelsen i Östeuropa. Razzian var ett samarbete mellan den tyska och franska polisen och genomfördes från hus till hus och gata till gata. Efter razzian sprängde tyskarna ca 1500 hus runt hamnen, de kvarvarande ca 30 000 invånarna fördrevs.

Nuvarande status: Återuppbyggt med museum (2012).

Läge: 43°17'44.00" N 05°21'45.46" E

Att ta sig dit: Tunnelbana till stationen Vieux-Port.

Kommentar:

2012 är hela området återuppbyggt och präglas av en stor kommersialism och turism.

Litteraturtips: Weisberg, Richard H: Vichy Law and the Holocaust in France (1998).