Mimoyecques


1943 hade de allierade luftherraväldet vilket försvårade tyskarnas flygattacker mot Storbritannien. Ett sätt att komma förbi detta var att framställa andra vapen och helst då någon form av bomb/raket. V1 (flygande bomber) och V2 (missiler) var två sådana vapen som togs fram. Dessa var tänkta att skjutas iväg och sprida skräck och fruktan bland engelsmännen. En tredje typ av vapen och kanske det minst kända var den s.k. V3 kanonen. Ca 15 kilometer söder om Calais i nordöstra Frankrike ligger Mimoyecques och där började tyskarna i september 1943 att bygga en militärbas inuti ett berg. Basen fick namnet Wiese och bestod av ett omfattande tunnelkomplex. I Mimoyecques planerade tyskarna att bygga 25 st. V3 kanoner som var tänkta att ha en kapacitet av att avfyra 10 st. pilliknande raketer mot London per minut.

De västallierade hade dock fått information om basen, men utan att egentligen veta vad det var, förutom att den kunde vara ett potentiellt hot. Redan i november samma år flygbombades basen och den kom framförallt under 1944 att bombas frekvent. Så till den grad att basen aldrig kom att färdigställas och utan att någon kanon avfyrades. Basen intogs av allierade styrkor i september 1944. I maj 1945 beordrade den brittiske premiärministern Winston Churchill att basen skulle förstöras. Churchill ville försäkra sig om att den inte skulle komma att kunna användas mot England. Han såg ett möjligt scenario där kommunismen fick makten i Frankrike och därigenom skulle kunna utgöra ett hot mot England.

Nuvarande status: Delvis bevarat/raserat med museum (2017).

Läge: 50°51'06.12" N 01°45'30.29" E

Att ta sig dit: Bil.

Kommentar:

Endast en liten del av tunnlarna är öppna för besökare. Även om museet är avskalat är det inte desto mindre intressant och museet har med små medel fått till något bra. Synd bara att inte ovansidan är tillgänglig eftersom det ligger på privat mark och endast kan besökas i sällskap med guide.

Litteraturtips: Irons, Roy: Hitler´s Terror Weapons: The Price of Vengeance (2013).