Montreuil – Bellay


Strax söder om Saumur upprättade tyskarna i juni 1940 ett krigsfångeläger för franska krigsfångar. Lägret låg i det som kom att bli Vichyregimen och övertogs efter kapitulationen av franskt gendarmeri. Det var främst asociala fångar som satt fängslade typ hemlösa, nomader och zigenare. Lägret existerade fram till januari 1945 då fångarna evakuerades österut till andra läger. Sammanlagt satt det ca 3000 fångar och efter kriget fungerade det för en kort period som interneringsläger för tyska civila.

Nuvarande status: Raserat med monument (2014).

Läge: 47°06'53.64"N 0°07'25.39"W

Att ta sig dit: Bil.

Kommentar:

Det finns många okända läger men det här lägret kvalificerar sig antagligen in i en kategori av än mer okända läger. Det finns hur som helst ett antal ruiner kvar som gör att det går att skaffa sig en uppfattning av lägret. Bl.a. finns straffbunkern bevarad. Av barackerna finns det inget kvar förutom fundamenten och en del golv, men det som sticker ut är ändå de trappor som ledde in i själva barackerna. Av någon anledning finns dessa kvar i varierande skick och står där utspridda i en kohage som en form av monument.

Litteraturtips: Weisberg, Richard H: Vichy Law and the Holocaust in France (1998).