Morbecque


I ett skogsområde utanför Morbecque i nordöstra Frankrike upprättade tyskarna 1943 en bas för uppskjutning av V1 bomber. V1 var en flygande bomb utan någon egentlig träffsäkerhet och den avfyrades mer eller mindre på måfå mot London och hoppades på det bästa. De kallades också för vedergällningsvapen och tanken var att de skulle sätta skräck bland fienden för att på så vis lamslå försvarsviljan. Basen bestod av ett tjugotal bunkrar för bl.a. förvaring, montering, verkstad, kommandoposter och inkvartering. Ca 65 personer tjänstgjorde på basen. Men innan basen blev operationsduglig hade den upptäckts och flygbombades och i december 1943 var den förstörd. Ingen V1 bomb kom därför att avfyras från basen.

Nuvarande status: Delvis bevarad/raserad med informationstavlor (2017).

Läge: 50°42'44"N 2°29'31"E

Att ta sig dit: Bil.

Kommentar:

Morbecque är vad man skulle kunna kalla för ett utomhus museum som är öppet dygnet runt. Det finns stigar som binder samman bunkrarna och ruinerna och som är lätta att följa. Hade dock önskat att det fanns informationstavlor med en kortare beskrivning vid varje enskild bunker/ruin. Endast vid parkeringen finns det en övergripande karta och information om platsen. Gillar dock den här typen av platser, det är oftast lugnt, stilla och rofyllt. Något annat som är värt att notera är alla de bombkratrar som finns i stort antal och är utspridda över hela platsen. Det ger en uppfattning om hur svårt bombad basen var.

Litteraturtips: Irons, Roy: Hitler´s Terror Weapons: The Price of Vengeance (2013).