Nantes Gestapo HQ


I centrala Nantes hade det lokala Gestapo mellan 1940 och 1944 sitt högkvarter. Franska medborgare som tillhörde motståndsrörelsen, misstänktes ha samröre med densamma eller bara var franska patrioter fördes till högkvarteret. Där förhördes de och/eller vissa fall torterades för att framtvinga information eller erkännanden.

Nuvarande status: Bevarad med minnestavla (2016).

Läge: 47°13'10.46" N 01°32'57.60" W

Att ta sig dit: Promenad från centrala Nantes.

Kommentar:

Exakt vad huset har funktion 2016 känner jag inte till. En liten minnestavla finns uppsatt på fasaden.

Litteraturtips: Höhne, Heinz: Hitlers SS och Gestapo (1967).