Natzweiler-Struthof


Detta koncentrationsläger var det enda med officiell koncentrationslägerstatus som nazisterna upprättade på franskt territorium. Egentligen låg det inom tyskt område eftersom denna del av Frankrike (Alsace-Lorraine) införlivades i det tyska riket 1940. Lägret låg i närheten av ett granitbrott och började byggas av ca 300 tyska fångar i maj 1941. Fram till att de första tre barackerna var färdiga satt fångarna i det närliggande hotell Struthof. Förhållandena där kan givetvis inte jämställas med en vanlig hotellvistelse.

Lägret var väldigt litet till ytan och mätte bara fem hektar och antalet fångbaracker räknades bara till 14 stycken. Natzweiler var därför det minsta officiella koncentrationslägret. Fram till augusti 1942 arbetade fångarna i det närliggande granitbrottet, men därefter arbetade majoriteten av fångarna inom krigsindustrin i något av de 18 satellitläger som tillhörde Natzweiler-Struthof. Lägret var byggt för ca 1500 personer men kom under 1944 att inhysa mellan 7000 - 8000 fångar. Sammanlagt satt det ca 19 000 personer i Natzweiler och dess satellitläger. Under 1943 började nazisterna deportera s.k. Nacht und Nebel (natt och dimma) fångar till Natzweiler.

I augusti 1943 upprättades en gaskammare i den närliggande byn Struthof. Professor August Hirt från Strasbourgs universitet kom ofta med kollegor till Natzweiler-Struthof och utförde obduktioner eller experiment på döda eller levande fångar. Hirt var medlem i föreningen Ahnenerbe som Himmler m.fl. grundat 1935. Detta var en förening som ägnade sig åt att undersöka den ariska rasens antropologiska och kulturella ursprung. Syftet var att hitta bevis för att den ariska rasen en gång i tiden härskat över jorden.

1943 begärde Hirt tillstånd hos Himmler personligen om att få tillgång till flera lik från olika raser för vetenskapliga undersökningar för främjandet av den ariska rasens överlägsenhet. Ett sådant argument kunde inte Himmler motstå och lät därför skicka 115 fångar från Auschwitz till Natzweiler-Struthof. Fångarna mördades i gaskammaren och sedan skickades till Hirt för undersökning. Skeletten skulle senare efter kriget ställas ut på antropologiska utställningar för att visa på skillnader mellan raserna. Natzweiler-Struthof började evakueras i september 1944 då fångarna skickades ut på dödsmarscher till Tyskland och främst Dachau. Lägret befriades av amerikanska trupper i november 1944.

Nuvarande status: Delvis bevarat/raserat med museum (2000).

Läge: 48° 27' 17 N 7° 15' 16 E

Att ta sig dit: Bil.

Kommentar:

Natzweiler-Struthof är ett intressant museum som ofta glöms bort i sammanhanget. Det får inte alls lika mycket uppmärksamhet som de mer kända koncentrationslägren i Polen och Tyskland. Men museet är väl värt ett besök eftersom flera historiska intressanta byggnader och föremål finns kvar som exempelvis gaskammaren, krematoriet, lägerentrén, vakttorn och stängslet. Det fanns även en fångbarack kvar i vilken det 1965 öppnades en utställning, men denna brändes ner av vandaler 1976 och ca 95 procent av föremålen förstördes. Baracken återuppbyggdes men 1979 utsattes museet för ytterligare skadegörelse. Tyvärr är det inget unikt att f.d. koncentrationsläger och andra monument till minne för nazismens offer utsätts för omfattande skadegörelse eller klotter.

Litteraturtips: Kogon, Eugen: SS-Staten (1977).