Normandie


Normandie är en provins i nordvästra Frankrike som bl.a. har blivit känt för de västallierades invasion av det europeiska fastlandet i juni 1944. Normandie blev den del av Europa där de allierade öppnade upp en tredje front (de två andra var östfronten och sydfronten) och kallades för operation Overlord eller Dagen D. Operationen inleddes först med luftlandsättningar inåt land av trupper med uppgift att bl.a. inta viktiga broar. Själva landstigningen skedde tidigt på morgonen den 6 juni 1944 på fem utvalda stränder, Utah, Omaha, Gold, Juno och Sword. Tyskarna hade länge känt till att de västallierade (USA och Storbritannien) skulle komma att invadera Västeuropa och troligtvis någonstans i norra Frankrike, men man visste inte exakt var.

De västallierade med Dwight D. Eisenhower som högste befälhavare (sedermera även USA:s president mellan 1953 och 1961) lyckades få tyskarna att tro att invasionen skulle äga rum längre österut på den franska nordkusten vid Pas-de-Calais. Detta gjorde att tyskarna höll tillbaka stora delar av sina styrkor. Tyskarna trodde att invasionen av Normandie var en skenmanöver för att vilseleda den tyska försvarsledningen. Men när det visade sig att Normandie var den riktiga platsen för invasionen hade de västallierade redan fått ett rejält fotfäste på fastlandet. Tyskarnas befälhavare Rommel sade att Tysklands öde kommer att avgöras på stränderna. Fienden måste kastas tillbaka i havet och det kommer att bli den längsta dagen för både tyskarna och de västallierade.

De västallierade hade samlat ihop världshistoriens största flotta. Deras flygvapen hade på de flesta stränder bombat sönder de tyska försvarsanläggningarna. Undantaget var Omaha Beach där tyskarnas förvarsanläggningar i stort sett var intakta när amerikanarna landsteg. De som sett filmen Rädda menige Ryan (1998) får en inblick av vad som hände på Omaha Beach. Först framåt kvällen lyckades amerikanerna ta kontroll över stranden till priset av ca 2500 döda. Därefter kunde de allierade på alla stränder bygga konstgjorda hamnar och lasta av krigsmaterial för att använda i den vidare kampen för befrielsen av Europa. Slaget om Normandie varade ända fram till slutet på augusti när Paris befriades.

I den västerländska historiebeskrivningen har slaget om Normandie till viss del överskattats då de tyska arméerna led betydligt större förluster på östfronten. Det var där som tyskarna förlorade kriget eftersom majoriteten av deras resurser sattes in på östfronten. Drygt två veckor efter Dagen D inledde Röda armén operation Bagration mot den tyska armégruppen Mitte i Vitryssland. Inom loppet av två månader förlorade armégruppen ca 200 000 man och blev i stort sett förintad. Likväl öppnade invasionen av Normandie upp en tredje front som försvårade situationen för tyskarna. När Röda armén satte igång Operation Bagration kunde inte tyskarna längre försvara det som erövrats. Betydligt mindre känd är den andra invasion som amerikanska, kanadensiska och franska trupper inledde den 15 augusti 1944 i södra Frankrike vid St Tropez och som kallades för Operation Dragoon. Även här landsteg man på flera utvalda stränder men något hårdnackat motstånd bjöd tyskarna inte på. Förlusterna uppgick bara till knappa 100 man.

Nuvarande status: Museum/monument/krigskyrkogårdar (2017).

Läge: 49°21'33.57"N 0°51'11.59"W (Omaha Beach).

Att ta sig dit: Bil.

Kommentar:

Normandie är ett himmelrike för den militärintresserade och då syftar jag inte bara på stränderna. Inåt land finns platser som Sainte-Mère-Église, Carentan, Falaise, Argentan, Saint Lo, Villers-Bocage, Tilly-sur-Seulles m.fl. som alla har en koppling till slaget om Normandie. Sammanlagt finns det hundratals små som stora museum och monument längs hela kusten och inåt land. Lägg därtill alla krigskyrkogårdar och då kanske främst den amerikanska krigskyrkogården vid Omaha Beach. Kyrkogårdens vita kors är geometriskt placerade så att de bildar en linje i alla riktningar. Drygt 9000 amerikanska soldater ligger begravda vid Omaha Beach. Längs kusten finns det även flera tyska bunkrar bevarade och allierade konstgjorda hamnar. Normandie har på sätt och vis blivit en vallfärdsort för inte bara den historiskt intresserade utan även för krigsromantiker.

Litteraturtips: Zetterling, Niclas & Tamelander, Michael: Avgörandets ögonblick – Invasionen i Normandie (2004).