Paris – Austerlitz


I november 1943 upprättades ett arbetsläger för judar i en byggnad strax utanför centrala Paris. Detta var judar som hämtats från genomgångslägret Drancy i norra Paris. Arbetsuppgifterna bestod i att sortera, registrera, laga och inventera egendom som stulits från judarna i samband med razzior av judiska hem och affärer. Förutom Austerlitz upprättades ytterligare två läger i Paris med samma funktion, Lévitan (juli 1943) och Bassano (mars 1944). Samtliga tre läger var underställda Drancys organisation. Sammanlagt satt ca 800 judar i dessa tre läger var av ca 165 deporterades till Östeuropa. Samtliga tre läger var kopplade till Einsatzstab Reichleiter Rosenberg (ERR) vars huvudsakliga uppgift var att plundra ockuperade länder.

Nuvarande status: Bevarat med minnestavla (2016).

Adress: 43 Quai Panhard et Levassor, 75013 Paris.

Att ta sig dit: Tunnelbana till stationen Bibliotheque Fr. Mitterand.

Kommentar:

2016 fanns det både affärer och bostäder i huset. Det finns tre minnestavlor uppsatta, dels en på fasaden, dels två på lyktstolpar.

Litteraturtips: Weisberg, Richard H: Vichy Law and the Holocaust in France (1998).