Paris Gestapo HQ


På 84 Avenue Foch hade det tyska Sicherheitsdienst (SD) och Gestapo sina högkvarter i Paris. SD:s huvudsakliga uppgift var att infiltrera och avslöja den franska motståndsrörelsen. Gestapo under ledning av Standartenführer Helmuth Knochen ansvarade mer för den politiska säkerheten. I detta ingick att arrestera och förhöra reella och misstänkta medlemmar ur den franska motståndsrörelsen, utländska spioner, agenter samt att aktivt delta i arresteringen av judar. Förutom administrativa rum fanns även på övervåningen celler för fångar som väntade på att förhöras. Fångarna fördes till högkvarteret från Fresnes fängelset i Paris södra utkanter.

Nuvarande status: Bevarat (2016).

Adress: 84 – 86 Avenue Foch, 75116 Paris.

Att ta sig dit: Tunnelbana till stationen Port Dauphine.

Kommentar:

Märkligt nog fanns det ingen form av monument 2016. Vilka utrymmen som eventuellt finns kvar n Gestapos tid i huset känner jag heller inte till.

Litteraturtips: Höhne, Heinz: Hitlers SS och Gestapo (1967).