Paris – Jeu de Paume


Den 17 juli 1940 grundades något som kallades för Einsatzstab Reichleiter Rosenberg (ERR) under ledning av den nazistiske chefsideologen Alfred Rosenberg. ERR:s uppgift var att systematiskt plundra de ockuperade länderna på allehanda konst och litteratur. I kölvattnet på Wehrmacht anlände personal från ERR och påbörjade omgående en kartläggning av den konst och litteratur som fanns på muséer, gallerier och bibliotek. Tanken var att den konst som ERR plundrade skulle visas på museum i Tyskland. ERR hade ett nära samarbete med Wehrmacht och säkerhetspolisen i de ockuperade länderna. ERR var dock inte de enda som var intresserade av att få plundra museum, gallerier och i viss mån även bibliotek. Konkurrens fanns från alla håll och kanter och i synnerhet från Hermann Göring. Men ERR hade på Hitlers uppdrag företräde till att välja först bland bytena. I Frankrike, Belgien och Holland fanns det mycket att plundra och mycket av det som plundrades förvarades på Jeu de Paume innan det transporterades till Tyskland. Tanken var att mycket av detta skulle visas på ett Führermuseum i Linz, ett stort konstmuseum som Hitler planerade att bygga i hans hemstad Linz men som aldrig ens kom att påbörjas.

Nuvarande status: Bevarad (2016).

Adress: 1 Place de la Concorde, 75008 Paris.

Att ta sig dit: Tunnelbana till stationen Concorde.

Kommentar:

Sedan 1947 finns det ett konstmuseum i byggnaden som hör till det mer kända Louvren.

Litteraturtips: Rydell, Anders: Plundrarna: Hur nazisterna stal Europas konstskatter (2013).