Paris – Lévitan


Under trettiotalet öppnade den judiske affärsmannen Wolf Lévitan en möbelaffär i Paris. Efter att tyskarna ockuperat Paris och Frankrike i juni 1940 övertogs affären av tyskarna. Affären kom sedermera att bli ett lager för stulen judisk egendom som sedan såldes vidare. Omfattningen var så stor att tyskarna i juli 1943 gjorde lagret till ett arbetsläger. Detta var judar som hämtats från lägret Drancy i norra Paris, ett läger som fungerade som ett genomgångsläger för judar i Frankrike som skulle deporteras till Östeuropa, främst Auschwitz. Arbetsuppgifterna bestod i att sortera, registrera, laga och inventera den stulna egendomen. Förutom Lévitan upprättades ytterligare två läger i Paris med samma funktion, Austerlitz (november 1943) och Bassano (mars 1944). Sammanlagt satt ca 800 judar i dessa tre läger varav ca 165 deporterades till Östeuropa. Samtliga tre läger var kopplade till Einsatzstab Reichleiter Rosenberg (ERR) vars huvudsakliga uppgift var att plundra ockuperade länder.

Nuvarande status: Bevarat med minnestavla (2016).

Adress: 85 – 87 Rue du Faubourg, 75010 Paris.

Att ta sig dit: Tunnelbana till stationen Chateau d´Eau.

Kommentar:

2016 huserade en reklambyrå i det f.d. möbelvaruhuset.

Litteraturtips: Weisberg, Richard H: Vichy Law and the Holocaust in France (1998).