Pithiviers


Pithiviers ligger ca sex mil söder om Paris och där upprättade den franska militären 1939 ett krigsfångeläger. Ett krig mot Tyskland ansågs vara en realitet och för detta behövdes krigsfångeläger för de tyska krigsfångar som väntades. Men den snabba tyska erövringen av Frankrike på våren/sommaren 1940 innebar att lägret blev ett läger för franska krigsfångar istället. Dessa fångar kom sedermera att skickas vidare till Tyskland. Lägret låg i det som blev Vichy Frankrike och stod under både fransk och tysk kontroll. Förutom Pithiviers fanns även lägren Beaune-la-Rolande och Jargeu inom Loiret distriktet där främst Beaune-la-Rolande hade samma funktion som Pithiviers. I maj 1941 blev lägret ett uppsamlings- och transitläger för polska judar som flytt till Frankrike. Sedermera fängslades även franska (och övriga) judar som arresterats vid razzior i Frankrike. Bl.a. deporterades i juli 1942 ca 7000 judar till Pithiviers och Beaune-la-Rolande från Vélodrome d`hiver, Paris. Dessa judar hade fängslats vid en omfattande razzia och var så illa medtagna att en difteri epidemi utbröt i lägret. Under 1942 avgick sex konvojer med sammanlagt ca 6000 judar från Pithiviers till Auschwitz. Mellan oktober 1943 och fram till befrielsen i augusti 1944 fungerade lägret som ett läger för politiska fångar.

Nuvarande status: Raserat med monument (2014).

Läge: 48°10'13.39" N 02°14'21.28" E

Att ta sig dit: Bil.

Kommentar:

Förutom monument vid det forna lägerområdet finns det även en minnestavla vid stationen varifrån judarna deporterades.

Litteraturtips: Weisberg, Richard H: Vichy Law and the Holocaust in France (1998).