Reims


I en tegelröd skolbyggnad i Reims upprättade General Eisenhower SHAEF:s (Supreme Headquarters Allied Expeditionary Force) högkvarter den 17 februari 1945. Det var här som tyskarna den 7 maj 1945 klockan 02.41 skrev under en villkorslös kapitulation.  Tyskarna representerades av Fältmarskalk Alfred Jodl, amerikanarna av Generallöjtnant Bedell Smith och Sovjetunionen av Generalmajor Ivan Susloparov. Kapitulationen trädde ikraft klockan 23.01 den 8 maj.

Nuvarande status: Bevarat med museum (2012).

Adress: 12 Rue du Président Franklin Roosevelt, 51100 Reims.

Att ta sig dit: Promenad från centrala Reims.

Kommentar:

Stalin annullerade dock Susloparovs underskrift eftersom Sovjetunionen inte varit med och arrangerat ceremonin och att det inte hade framgått klart och tydligt om kapitulationen även gällde Sovjetunionen. Sovjetunionen föreslog därför att en andra ceremoni skulle äga rum nästa dag och då i det nazistiska maktcentrat och huvudstaden Berlin. För Stalin fanns det även ett politiskt och symboliskt värde i att nazisterna kapitulerade i Berlin eftersom det var Sovjetunionen som hade intagit staden. Den mer eller mindre okände Susloparov ersattes också av den betydligt mer karismatiske och kände Marskalk Gregory Zhukov. Ceremonin ägde rum i Berlin – Karlshorst och tyskarnas representanter var Fältmarskalk Wilhelm Keitel (Wehrmacht), Amiral Hans-Georg von Freideburg (Kriegsmarine) och Generalöverste Hans-Jürgen Stumpff (Luftwaffe). De västallierades representant var den brittiske flygmarskalken Arthur William Tedder. Historiskt sett (rätt eller fel) är det den andra kapitulationen som ses som det officiella slutet på andra världskriget i Europa.

Litteraturtips: Beevor, Antony: Andra världskriget (2012).