Thiepval


Thiepval är en liten by i nordöstra Frankrike och här upprättade Storbritannien ett magnifikt monument för ca 70 000 oidentifierade och saknade brittiska och sydafrikanska soldater som stupade under slaget vid Somme mellan juli och november 1916. Det byggdes mellan 1928 och 1932 och är det största av alla brittiska krigsmonument som finns i hela världen. Allt eftersom kvarlevor av stupade soldater hittades och identifierades avlägsnades deras namn från monumentet och de gavs en militär hedersbegravning i deras egen hemorts församling. Därför finns det flera luckor bland alla de namn som fortfarande finns kvar.

Nuvarande status: Museum (2008).

Läge: 50°03'01.9"N 2°41'08.4"E

Att ta sig dit: Bil.

Kommentar:

Monumenten över första världskriget i Västeuropa har en tendens att vara oerhört majestätiska och överträffar med marginal de monument som finns över andra världskriget. De präglas av en slående heroism och patriotism. Båda ger ett intryck av att dö för sitt land är det finaste och ädlaste en medborgare kan göra.

Litteraturtips: Keegan, John: Det första världskriget (1998).