Val Ygot


I ett skogsområde strax utanför Ardouval, ca två mil söder om Dieppe, började tyskarna på hösten 1943 att bygga en bas för uppskjutning av V1 bomber (flygande bomber). Denna bas var bara en av hundratals som upprättades runt om i nordöstra Frankrike vars syften var att beskjuta London och södra England. Träffsäkerheten lämnade egentligen allt att önska och från tysk sida var man tvungen att rikta uppskjutningsrampen direkt mot målet och hoppas på det bästa. Från Val Ygot låg London ca 200 kilometer bort. Basen byggdes i all enkelhet och bestod av ett flertal bunkrar för bl.a. förvaring av bomber, monteringshall, verkstad, bränsleförråd, kommandoposter mm. Men i likhet med andra liknande baser hade de allierade fått information om den och den utsattes för upprepade bombningar. Basen kom därför aldrig att kunna användas för sitt syfte och ingen flygande bomb avfyrades. Tyskarna övergav basen i juni 1944.

Nuvarande status: Delvis bevarat/raserat med museum (2017).

Läge: 49°43'53"N 1°16'32"E

Att ta sig dit: Bil.

Kommentar:

Ett bra och mycket välskött avskilt utomhus museum där bunkrarna/ruinerna binds samman av stigar. Enkla informationstavlor finns placerade vid varje bunker/ruin. För den som vill besöka en V1 bas så är det nog den här som man ska besöka.

Litteraturtips: Irons, Roy: Hitler´s Terror Weapons: The Price of Vengeance (2013).