Versailles


Versailles ligger knappt två mil sydväst om Paris och är mest känt för det slott som de franska kungarna Ludwig den XIV, XV och XVI huserade i. Den sistnämnde tvingades fly i samband med den franska revolutionen 1789. Men det var även i slottets spegelsal som Versaillesfördraget undertecknades den 28 juni 1919 (femårsdagen av mordet på Franz Ferdinand). Versaillesfördraget var en del av en större fredskonferens som ägde rum i Paris under större delen av 1919. Versaillesfördraget bestod av 440 artiklar i vilka den tyska krigsskulden fastställdes. Tyskland dömdes till ett enormt krigsskadestånd till segrarmakterna (Frankrike, Storbritannien och USA), förlorade flera landområden och alla kolonier, kraftigt reducerad armé (100 000 värnpliktiga, 1000 officerare, obetydlig flotta och inget flygvapen). Syftet var att neutralisera Tyskland militärt och ekonomiskt så att landet inte skulle kunna utgöra något framtida militärt hot. Att undertecknandet förlades i Versaillesslottets spegelsal var ingen slump, det var där som den tyske kejsaren Wilhelm den I kröntes till kung av Tyskland 1871. Tysklands enande var en konsekvens av Preussens seger över det andra franska riket i vad som kallas för det Fransk-tyska kriget mellan 1870 och 1871.

Nuvarande status: Bevarat med museum (1998).

Läge: 48° 48 15.85 N, 2° 7 23.38 E

Att ta sig dit: Regionaltåg från Paris.

Kommentar:

Det finns ingenting i Spegelsalen (eller övriga slottet) som informerar något om Versaillesfördraget. Detta kan tyckas vara märkligt eftersom Versaillesfördraget lade grogrunden för en revanschism som gjorde Hitler möjlig. Museets fokus ligger uteslutet på tiden för de franska kungarna och ett framhävande av slottets magnifika utformning och prakt. Slottet är en av Paris absolut mest välbesökta turistmål.

Litteraturtips: Henig, Ruth: The Origins of the Second World War, 1931-41 (2005).