Wizernes


Strax utanför Wizernes i norra Frankrike började tyskarna under 1943 att bygga en missilbas för uppskjutning av V2 missiler. Basen kallades för Bauvorhaben 21. V2 var en vidareutveckling av V1 bomben och syftet med den (och V1) var att sprida skräck och förstörelse i London och södra England. Basen byggdes inne i ett berg och bestod av ett omfattat tunnelsystem och var den största basen i sitt slag som tyskarna byggde. Men britterna hade fått nys om basen och den bombades upprepade gånger och hann aldrig bli operationsduglig. Basen ockuperades av de allierade i september 1944.

Nuvarande status: Delvis bevarat/raserat med museum (2017).

Läge: 50°42'18"N 2°14'37"E

Att ta sig dit: Bil.

Kommentar:

Det kan vara värt att tänka tanken om tyskarna fått ordning på sina raketbaser och fått dem funktionsdugliga om detta då hade fått någon inverkan på kriget. Allt detta är givetvis spekulationer och något svar kommer vi aldrig att få. Men klart är att de allierade tog allt detta på största allvar och mer eller mindre bombade den tyska raketutvecklingen tillbaka till stenåldern. Museet i sig är värt ett besök, särskilt de modeller som finns över diverse baser som tyskarna byggde/planerade. Det ger också en uppfattning om hur enormt stor och hur komplicerad en bas som denna var. Förutom andra världskriget omfattar museet även rymdutvecklingen från 1945 fram till våra dagar.

Litteraturtips: Irons, Roy: Hitler´s Terror Weapons: The Price of Vengeance (2013).