Aten Gestapo HQ


I slutet på april 1941 ockuperades Aten av tyskarna. I kölvattnet av ockupationen anlände den tyska hemliga polisen, Gestapo, och inrättade sitt högkvarter på Merlin 6 i centrala Aten. Grekiska medborgare som misstänktes för anti-tysk verksamhet fördes till högkvarteret för förhör. Inte sällan användes både misshandel och torty för att framtvinga erkännanden eller avslöjanden. Ibland frigavs de som förhörts, ibland inte, en del skickades till andra fängelser eller läger, bl.a. till Chaidari i västra Aten. När tyskarna retirerade från Aten i oktober 1944 återgick högkvarteret till civil ägo.

Nuvarande status: Delvis bevarat/raserat med monument (2019).

Adress: Merlin 6, 106 71 Aten.

Att ta sig dit: Tunnelbana till stationen Syntagma.

Kommentar:

Under åttiotalet byggdes byggnaden om till ett köpcentrum och inga rum eller celler finns kvar. I vilken utsträckning dessa fanns kvar fram till dess känner jag inte till. Däremot så hittades/bevarades en celldörr som numera är en del utav monumentet som finns vid entrén.

Litteraturtips: Höhne, Heinz: Hitlers SS och Gestapo (1967).