Aten Gestapo HQ


I slutet på april 1941 ockuperades Aten av tyskarna. I kölvattnet av ockupationen anlände den tyska hemliga polisen, Gestapo, och inrättade sitt högkvarter på Merlin 6 i centrala Aten. Till högkvarteret fördes grekiska medborgare som hade eller misstänktes ha kopplingar till den grekiska motståndsrörelsen. Ibland räckte det med att personen uppvisade ett antityskt beteende vilket kunde vara tillräckligt för att tilldra sig Gestapos uppmärksamhet. Vid högkvarteret fanns förhörsrum och fångceller i vilka fångar förhördes och/eller misshandlades i syfte att framtvinga ett erkännande eller ett avslöjande. Ibland frigavs fångar om Gestapo ansåg det vara motiverat eller så kunde de skickas till koncentrationslägret Chaidari i västra Aten. Möjligheten att skickas till läger utanför Grekland fanns också. När tyskarna lämnade Aten i oktober 1944 återgick högkvarteret till civil ägo.

Nuvarande status: Delvis bevarat/raserat med monument (2019).

Adress: Merlin 6, 106 71 Aten.

Att ta sig dit: Tunnelbana till stationen Syntagma.

Kommentar:

Under åttiotalet byggdes byggnaden om till ett köpcentrum och inga rum eller celler finns kvar. I vilken utsträckning dessa fanns kvar fram till dess känner jag inte till. Däremot så hittades/bevarades en celldörr som numera är en del utav monumentet som finns vid entrén.

Litteraturtips: Höhne, Heinz: Hitlers SS och Gestapo (1967).