Aten – Korai 4


Några dagar efter att tyskarna ockuperat Aten den 27 april 1941 övertog tyskarna det grekiska inrikesministeriets byggnad på Korai 4 i centrala Aten. Ett flertal tyska militära myndigheter placerades i byggnaden samt den tyska kommendanturen. På källarplan, ca sex meter under markytan, fanns det skyddsrum och dessa gjordes om till ett fängelse. Till Korai 4 fördes greker som misstänktes tillhöra den grekiska motståndsrörelsen eller misstänktes för antitysk verksamhet för att förhöras, inte sällan under tortyr och misshandel för att frsamtvinga erkännanden och avslöjanden. Från Korai skickades fångar vidare till andra fängelser, koncentrationsläger, arbetsläger eller direkt till avrättning. Fängelset övergavs av tyskarna i mitten på oktober 1944 i samband med att de retirerade från Aten.

Nuvarande status: Bevarat med museum (2019).

Adress: Korai 4, 105 64 Aten.

Att ta sig dit: Tunnelbana till stationen Panepistimio.

Kommentar:

Korai 4 är ett intressant museum i centrala Aten som av förklarliga skäl hamnar i skymundan av andra museum och platser i Aten. Aten är ju som bekant mer känt för en historisk epok som ligger betydligt längre tillbaka i tiden än andra världskriget. Det som gör det här museet intressant och som skiljer sig från andra liknande museum är att väggarna är fulla med inristningar som gjordes av fångarna medan de satt fängslade. Det är inte bara text utan även motiv som man upptäckt under åren efter kriget. Det har konstaterats att en del av ristningarna målades över redan under kriget men att dessa hittades efter kriget när fängelset undersöktes närmare. Nackdelen är att det inte är tillåtet att fotografera eftersom museet vill ha ensamrätt på inristningarna.

Litteraturtips: Höhne, Heinz: The Order of the Death’s Head: The story of Hitler’s SS (1969).