Chaidari


I nordvästra Aten ligger det ett område som heter Chaidari och där låg det största tyska koncentrationslägret som upprättades i Grekland. Chaidari hade mellan maj 1941 och september 1943 tillhört Italien men när Italien kapitulerade i september 1943 övertogs det av tyskarna. Fram till september 1943 hade Grekland varit uppdelat i två ockupationszoner, den norra delen var ockuperad av Tyskland och den södra delen av Italien. Under sommaren 1943 hade italienarna förflyttat sina fångar till andra läger och när tyskarna tog över lägret var det övergivet och inte ens färdigbyggt. Under den första tiden fängslade tyskarna främst politiska motståndare men i slutet av 1943 började även judar att fängslas. De politiska motståndarna deporterades allt eftersom norrut till andra läger i bl.a. Tyskland och Polen.

Under våren 1944 kom Chaidari att bli det centrala transitlägret för judar som skulle deporteras till Polen och Auschwitz. Judarna hade arresterats vid razzior i södra Grekland och från den grekiska övärlden, bl.a. Rhodos, Kos och Korfu. I Chaidari fick de som regel vänta i veckor innan de deporterades och då under miserabla förhållanden. Lägret existerade fram till oktober 1944 när tyskarna började dra sig tillbaka från södra Grekland. Mellan 1943 och 1944 sattes ca 21 000 personer i lägret och utav dessa dog ca 2100 i själva lägret. Ca 1800 avrättades medan ca 300 dog av andra orsaker som bl.a. sjukdom, misshandel eller tortyr. Övriga evakuerades vid olika tillfällen norrut.

Nuvarande status: Delvis bevarat/raserat med museum (2017).

Läge: 38° 01'09" N 23° 39'56" E

Att ta sig dit: Bil.

Kommentar:

Museet (Block 15) ligger inom militärt område och kan endast besökas om man har sökt och blivit beviljad ett skriftligt tillstånd. En officer följer sedan med besökaren till museet för en kortare rundvisning. Att försöka komma in på området är alltså inte möjligt utan tillstånd, i synnerhet om man är utländsk medborgare. Hur mycket av det f.d. lägret, förutom Block 15, som fortfarande finns kvar är jag osäker på.

Litteraturtips: Gilbert, Martin: The Holocaust: A History of the Jews of Europe During the Second World War (1987).