Kos – Linopotis


Fram till september 1943 tillhörde den grekiska ön Kos Italien och därmed indirekt Tyskland eftersom de tillsammans utgjorde Axelmakterna. I takt med Axelmakternas militära motgångar kapitulerade Italien den 8 september 1943 och brittiska styrkor anlände till Kos för att tillsammans med italienska styrkor försvara ön mot en eventuellt tysk invasion. Den 3 oktober invaderade tyskarna Kos och var överlägsna de brittiska och italienska styrkorna som kapitulerade den 4 oktober. När tyskarna anföll Kos fanns det 148 italienska officerare på ön, en del dog under striderna medan andra skadades och skickades till Tyskland som krigsfångar. De 110 kvarvarande officerarna internerades i de tidigare italienska armébarackerna i Linopotis, ca en mil väster om Kos stad. Där förhördes de och fick även en förfrågan om de ville tjänstgöra i den tyska armén istället för att bli krigsfångar, sju valde att tjänstgöra för tyskarna. Övriga informerades om att de skulle skickas till krigsfångeläger på det europeiska fastlandet. Den 6 oktober och under förevändning att de skulle gå till väntande fartyg som skulle föra dem till det grekiska fastlandet kom de istället att massakreras på ett fält vid Linopotis. De begravdes sedan i massgravar.

Nuvarande status: Monument (2017).

Läge: 36° 53'18" N 27° 17'08" E (cemetery).

Att ta sig dit: Promenad från centrala Kos stad.

Kommentar:

Ett år efter massakern och när Kos befriats av britterna hittades 66 kroppar som begravdes på den katolska kyrkogården i Kos stad. Senare återfördes kropparna till Italien för en slutgiltig begravning. Kropparna efter de övriga 37 officerarna har ännu inte hittats. Vid den katolska kyrkogården finns det ett minnesmonument tillägnat massakern och offren. Det har även förts diskussioner om att upprätta ett minnesmonument vid Linopotis men detta verkar vara svårt eftersom det ligger på privat mark. Detta har också försvårat vidare utgrävningar och sökandet av kvarlevor. Vid museet för modern historia och italiensk arkitektur i Kos stad finns föremål tillhörande offren som hittats i samband med mindre utgrävningar som gjorts i Linopotis.

Litteraturtips: Smith, Peter C: War in the Aegean: The Campaign for the Eastern Mediterranean in World War II (2008).