Kos


Kos är en grekisk ö i östra Medelhavet och tillhör den Dodekaneiska ögruppen. Fram till 1912 tillhörde ögruppen Turkiet men efter det Italiensk-turkiska kriget (1911–1912) hamnade Kos (och hela ögruppen) under italienskt styre. Under andra världskriget deltog Italien inledningsvis på Tysklands sida. Men i takt med tyska militära motgångar kapitulerade Italien i september 1943. Områden som tidigare varit under italiensk kontroll riskerade att överlämnas till de allierade. Detta var oacceptabelt från tysk sida och de Dodekaneiska öarna ockuperades under hösten 1943. Under italienskt styre riskerade inte judarna på Kos (och Rhodos) att deporteras men efter ockupationen drogs snaran åt.

På Kos fanns inte mer än 140 judar men dessa plundrades och deporterades sjövägen till Aten i juli 1944 tillsammans med knappt 1700 judar från Rhodos. En resa som tog över en vecka att genomföra och under inhumana förhållanden. Kos judar hade strax innan deportationen arresterats och fängslats i domstolsbyggnaden nere vid hamnen i Kos stad. I Aten sattes de i koncentrationslägret Chaidari innan de i början på augusti deporterades med tåg till Auschwitz. En resa som tog ca två veckor och där majoriteten mördades strax efter ankomst. Endast en jude från Kos sägs ha överlevt kriget.

Nuvarande status: Bevarad (2017).

Läge: 36° 53'41" N 27° 17'30" E

Att ta sig dit: Promenad från centrala Kos stad.

Kommentar:

Domstolen finns fortfarande kvar och där huserar även polismyndigheten men någon minnestavla finns mig veterligen inte uppsatt. Däremot finns det en minnestavla vid synagogan till minne av det judiska samfundet som fanns på Kos från 1500-talet till 1944 när de sista judarna deporterades. Synagogan används numera endast för kulturella ändamål. Ca två kilometer väster om Kos stad finns en judisk kyrkogård som går tillbaka till 1700-talet. Kyrkogården är lite förfallen och låst men på insidan finns ett minnesmonument tillägnat de judar från Kos som dog i Förintelsen.

Litteraturtips: Gilbert, Martin: The Holocaust: A History of the Jews of Europe During the Second World War (1987).