Amersfoort


Kamp Amersfoort var fram till 1941 ett militärläger då det övertogs av den tyska säkerhetstjänsten, SD. Lägret kom därefter att kallas för Polizeiliches Durchgangslager Amersfoort. Lägret var ett s.k. transitläger för fångar mellan två läger, men trots detta tvingades fångarna till att arbeta i olika verkstäder och industrier. Under 1943 byggdes lägret ut och de fångar som satt i lägret skickades därför till Vught. Lägret existerade fram till 1945 då det överlämnades till Röda korset. Majoriteten av fångarna var män av holländsk nationalitet. Fram t.o.m. expanderingen 1943 sattes ca 8800 fångar i lägret varav 2200 skickades till Tyskland. Under den andra perioden satt sammanlagt ca 26 500 varav ca 18 000 skickades till de av tyskarna ockuperade östliga områdena. Sammanlagt satt det ca 35 000 fångar i Amersfoort under dess två perioder. Minst 658 fångar dog i Amersfoort varav 428 av dessa mördades av en arkebuseringspluton. Övriga fångar dog av bl.a. tortyr och sjukdomar där tyfus var vanligt förekommande. Amersfoort hade precis som andra läger en straffbunker (22 celler) för fångar som av den ena eller andra anledningen ansågs vara farliga eller hade brutit mot lägrets regler. 

Nuvarande status: Raserat med museum (2007).

Adress: Loes van Overeemlaan 19, 3832 RZ Leusden.

Att ta sig dit: Bil.

Kommentar:

Efter kriget revs lägret och de enda fysiska föremålen som finns kvar på sin ursprungliga plats är fundamenten av ett vakttorn och bårhuset. Museet är inte stort men eftersom det öppnade först under 2000-talet är det väldigt modernt. Minnesmonumentet vid avrättningsplatsen upprättades redan 1953.

Litteraturtips: Kogon, Eugen: SS-Staten (1977).