Geulhem


Ca sex kilometer nordöst om Maastricht ligger det ett f.d. underjordiskt stenbrott för utvinning av bl.a. krita och kalksten. Under våren 1944 började det tyska flygvapnet (Luftwaffe) att bygga en verkstad i stenbrottet för reparation av motorer till bombplan. Det omfattande tunnelsystemet och att berget i sig utgjorde ett naturligt skydd mot allierade flyganfall gjorde platsen lämplig för syftet. Tunnlarna byggdes ut och förstärktes med bl.a. betonggolv och takpelare. Vissa byggnader upprättades även utanför tunnlarna. Sammanlagt bestod anläggningen av ca 13?000 kvadratmeter. Verkstaden hann dock aldrig byggas ut till sin fulla potential då amerikanska styrkor intog området i mitten på september 1944.

Nuvarande status: Raserat med informationstavla (2022).

Läge: 50°52' 14.69" N 05°46' 36.89" E

Att ta sig dit: Bil.

Kommentar:

Av säkerhetsskäl så är bergsutrymmena sedan länge stängda och förseglade. Endast små öppningar som gör det möjligt för fladdermöss och andra mindre fåglar/djur att ta sig in och ut. Längs berget finns det ruiner kvar av vad som troligtvis var förrådsbyggnader.

Litteraturtips: Ulrich, Herbert: Hitler’s Foreign Workers: Enforced labor in Germany under the Third reich (2006).