Dalkey – Eire 7


Under andra världskriget förklarade sig Irland neutralt men dess geografiska närhet till England (i synnerhet Nordirland) gjorde det ändå utsatt. Med start i september 1940 och fram till mitten på maj 1941 utförde det tyska flygvapnet (Luftwaffe) kontinuerliga kraftiga flyganfall mot brittiska städer i vad som har kallats för Blitzen. Ungefär samtidigt fast i mindre skala började även det brittiska flygvapnet (RAF) utföra sporadiska flyganfall mot tyska städer. Om de tyska anfallen tappade i styrka fr.o.m. maj 1941 tilltog den brittiskan styrkan fr.o.m. 1942 för att sedan växa.

De tekniska navigationsmöjligheterna lämnade mycket att önska när bombplanen, oavsett nationalitet, dels skulle hitta sina anfallsmål dels återvända till sina hembaser. Vid mörker och dåligt väder försämrades detta än mer och det kunde vara problematiskt att veta vilket land man hade under sig. Även vid klart väder kunde det visa sig svårt att fastställa vart man befann sig om man av olika skäl tappat orienteringen.

Från irländskt håll ville man minimera riskerna med att misstas för engelskt territorium samt undvika att skadade flygplan nödlandade på irländsk mark. Därför upprättades längs den irländska kusten 83 stora markeringar med texten Eire följt av ett nummer. Detta skulle informera vilsna piloter att det var Irland de hade nedanför sig och ingenting annat. Ca en mil sydöst om Dublin ligger förorten Dalkey och där längs kusten ligger en sådan markering med texten Eire 7.

Nuvarande status: Bevarat med monument (2023).

Läge: 53°16' 09.04" N 06°05' 53.84" W

Att ta sig dit: Bil.

Kommentar:

Markeringen är vackert belägen på en klippavsats med utsikt över Irländska sjön. Den restaurerades av en lokal ideell förening så sent som 2019.

Litteraturtips: Tamelander, Michael: Slaget om Västeuropa (2002).