Howth – Eire 6


Under andra världskriget förklarade sig Irland neutralt men dess geografiska närhet till England (i synnerhet Nordirland) gjorde det ändå utsatt. Med start i september 1940 och fram till mitten på maj 1941 utförde det tyska flygvapnet (Luftwaffe) kontinuerliga kraftiga flyganfall mot brittiska städer i vad som har kallats för Blitzen. Ungefär samtidigt fast i mindre skala började även det brittiska flygvapnet (RAF) utföra sporadiska flyganfall mot tyska städer. Om de tyska anfallen tappade i styrka fr.o.m. maj 1941 tilltog den brittiskan styrkan fr.o.m. 1942 för att sedan växa.

De tekniska navigationsmöjligheterna lämnade mycket att önska när bombplanen, oavsett nationalitet, dels skulle hitta sina anfallsmål dels återvända till sina hembaser. Vid mörker och dåligt väder försämrades detta än mer och det kunde vara problematiskt att veta vilket land man hade under sig. Även vid klart väder kunde det visa sig svårt att fastställa vart man befann sig om man av olika skäl tappat orienteringen.

Från irländskt håll ville man minimera riskerna med att misstas för engelskt territorium samt undvika att skadade flygplan nödlandade på irländsk mark. Därför upprättades längs den irländska kusten stora 83 stora markeringar med texten Eire följt av ett nummer. Detta skulle informera vilsna piloter att det var Irland de hade nedanför sig och ingenting annat. Ca 15 kilometer öster om Dublin ligger det en liten ort som heter Howth och där utmed kusten upprättades under 1943 en markering som gavs namnet Eire 6.

Nuvarande status: Bevarad med monument (2023).

Läge: 3°22' 29.30" N 06°02' 58.24" W

Att ta sig dit: Bil.

Kommentar:

Markeringen ligger vackert belägen intill kusten och restaurerades av en ideell förening så sent som 2022. Dess läge gör den också väl synlig för inkommande plan på väg att landa på Dublins flygplats, även om dagens piloter har andra hjälpmedel att hitta rätt.

Litteraturtips: Tamelander, Michael: Slaget om Västeuropa (2002).