Kerestinec


Ca en mil och sydväst om Zagreb ligger Kerestinec och där låg ett slott med anor från sjuttonhundratalet. Efter första världskriget kom det jugoslaviska kungadömet att använda slottet som fängelse för politiska motståndare. När den oberoende kroatiska staten under ledning Ustasha och dess diktator Ante Pavelic bildades i april 1941 i kölvattnet av axelmakternas ockupation av Jugoslavien övertogs fängelset av Ustashas säkerhetspolis. Fängelset delades då in i tre delar, en serbisk, en judisk och en kommunistisk. I juli 1941 försökte 89 fångar från den kommunistiska delen att fly, 14 lyckades, 31 sköts under flykten och 44 sköts efter att de fångats in. Strax efter flyktförsöket avvecklades fängelset och kvarvarande fångar skickades till andra läger/fängelser. Under lägrets korta existens gick ändå ca 900 fångar genom fängelset, majoriteten av dessa var judar från Zagreb.

Nuvarande status: Bevarat med monument (2023).

Läge: 45°46' 27.94" N 15°49' 02.05" E

Att ta sig dit: Bil.

Kommentar:

Fängelset är inte tillgängligt för besökare och verkar dessutom vara i förfall, men vid mitt besök 2023 så verkade det i alla fall pågå någon form av byggarbete men exakt vad gick inte att se. Det minnesmonument som finns utanför längs vägen består av namnen på de mördades i fängelset.

Litteraturtips: Lituchy, Barry M: Jasenovac and the Holocaust in Yugoslavia (2006).