Lipa


Ca två kilometer från den slovenska gränsen ligger det en liten by som heter Lipa. Den 30 april 1944 anlände ca 150 soldater bestående av tyskar, italienare, serber och slovenska frivilliga till Lipa. Dessa ingick i en större antipartisanaktion i området som syftade till att säkra området från partisaner och de som eventuellt misstänktes för att hjälpa partisaner. I vilken utsträckning det i byn fanns partisaner eller invånare som hjälpte partisaner har inte fastställts. Men resultatet blev att byn förstördes och 269 personer mördades, var av 121 av offren var mellan sju månader och femton år. En del sköts medan andra brändes inne efter att de med våld fösts in i ett hus som sedan sattes i brand.

Nuvarande status: Raserat med museum (2022).

Läge: 45°27'58.97" N 14°18'15.58" E

Att ta sig dit: Bil.

Kommentar:

Ruinerna efter husen som förstördes har bevarats för eftervärlden och den nya byn har byggts upp bredvid. Precis på samma sätt som man gjort på de mer kända platserna Lidice i Tjeckien och Oradour-sur-Glane i Frankrike. Det finns också ett museum på platsen.

Litteraturtips: Hamburg Institute for Social Research: The German Army and Genocide: Crimes Against War Prisoners, Jews, and Other Civilians in the East, 1939-1944 (1999).