Rab


I april 1941 anföll Tyskland med stöd av Italien och Bulgarien det jugoslaviska kungadömet. Efter att Jugoslavien kapitulerat samma månad delades Jugoslavien upp mellan ockupationsmakterna. Delar av den jugoslaviska kusten (nuvarande Kroatien) tillföll Italien som omgående påbörjade en jakt på oliktänkande och andra fientliga element som utgjorde, eller misstänktes, utgöra hot mot det italienska styret. Människor fängslades och avrättades och de italienska metoderna stod inte långt efter tyskarnas brutalitet inom ockuperade områden. I slutet på juli 1942 upprättade Italien ett koncentrationsläger utanför Kampor på ön Rab dit oliktänkande fördes. Initialt sattes fångarna i tält och först senare upprättades träbaracker för fångarna. Fångarna delades in i olika kategorier och sattes även i olika sektioner beroende på kategori. Lägret omgavs av taggtrådsstängsel och vakttorn. Det var främst slovener, kroater och judar som sattes i lägret. Bristfälliga faciliteter gjorde att tusentals fångar dog av kyla, svält och sjukdomar. Även avrättningar förekom.

I mitten på juli 1943 när Italien började treva efter en fred med de allierade evakuerades lägrets judar till det italienska fastlandet. Då fanns det ca 7400 fångar i lägret, var av ca 2700 var judar. I augusti samma år frigavs samtliga judar i lägret för att de inte skulle falla i tyskarnas händer. Ca 250 judar stannade dock kvar och kom att ansluta sig till en jugoslavisk partisanbrigad. När Italien kapitulerade inför de allierade den 8 september 1943 övergavs lägret av italienarna utan strid och fångarna tog själva över lägret. Kvarvarande italienska soldater skeppades under de närmaste dagarna över till Italien. Endast ca 200 gamla och sjuka judar fanns kvar i lägret när tyskarna anlände. Dessa skickades sedermera till Auschwitz. Efter kriget revs lägret. Ca 15 000 personer satt i lägret under dess existens. Antalet offer är svårt att fastställa och endast ca 1500 är bekräftade, men troligtvis är siffran högre än så.

Nuvarande status: Raserat med monument (2022).

Läge: 44°46'56.07" N 14°42'47.28" E

Att ta sig dit: Bil.

Kommentar:

Rab – Kampor lär ha varit det största italienska koncentrationslägret som upprättades och är det mest kända. Italienska koncentrationsläger faller annars lätt i glömska i jämförelse med de betydligt mer kända tyska motsvarigheterna. Delvis för att de senare uppmärksammats i större utsträckning. Dels för att Italien (kanske) inte gjort upp med sin historia i samma utsträckning som Tyskland gjort. Rab ligger bara en kort färjetur från fastlandet och sedan är det bara att ta bilen till platsen. Det finns mig veterligen ingenting kvar av lägret, inget som i alla fall är dokumenterat eller känt. Vid Kampor finns det sedan 1965 en minnesplats med både monument och gravar. Det präglas av en mjukare variant av socialmodernism och har efter Kroatiens självständighet kompletterats med information på flera språk, bl.a. engelska och tyska. Det är lagom stort, lagom stämningsfullt och lagom med information. Med tanke på det varma och torra klimatet som råder under turistsäsongen så är det nog vad de turister som hittar dit klarar av att ta in.

Litteraturtips: Reale, Luigi: Mussolini’s Concentration Camps for Civilians: An Insight into the Nature of Fascist Racism (2011).