Rijeka – Alpine Wall


I november 1920 undertecknades ett fördrag i Rapallo, Italien, mellan de italienska och jugoslaviska kungadömena och kom att reglera gränsen mellan de båda. 1931 påbörjade det fascistiska Italien bygget av en ca 1850 kilometer lång försvarslinje som kom att kallas för Vallo Alpino. Den gränsade mot Frankrike i väster via Schweiz och Österrike ner till gränsen i öster mot Jugoslavien. Den påminde mångt och mycket om andra försvarslinjer som byggdes runt om i Europa i en tid då alla stater började förbereda sig på ett krig. Under kriget kom dock försvarslinjen att spela en obetydlig roll. Endast vid några enstaka platser utkämpades strider av ringa betydelse. På en bergshöjd ovanför Rijeka i nuvarande Kroatien finns ruiner kvar av försvarslinjen. Vid tidpunkten av försvarslinjens byggande tillhörde detta område Italien och gränsade mot Jugoslavien. Efter kriget kom Rijeka och Istrien att tillfalla Jugoslavien och denna del av försvarslinjen förlorade därmed sitt syfte.

Nuvarande status: Delvis bevarat/raserat (2023).

Läge: 45°20'37.78" N, 14°26'58.26" E

Att ta sig dit: Bil.

Kommentar:

Det kan vara lite krångligt att hitta dit eftersom vägarna går lite överallt och ingenstans på en och samma gång. GPS:n visar heller inte nödvändigtvis den enklaste vägen. Men väl framme kan man parkera bilen och följa någon av de stigar som går in i skogen och leder fram till flera bunkrar, en del med majestätiskt utsikt över dalgången österut.

Litteraturtips: Pavlowitch, Steven: Hitler’s New Disorder: The Second World War in Yugoslavia (2008).