Rijeka Tunnel


I centrala Rijeka finns det en ca 330 meter lång tunnel med ett djup ner till ca tio meter som under andra världskriget fungerade som ett skyddsrum för civila i händelse av flyganfall. Tunneln i sig började byggas i början på trettiotalet som en del av försvarslinjen (Vallo Alpino) mellan det fascistiska Italien och det jugoslaviska kungadömet. Rijeka tillhörde då Italien men gränsade mer eller mindre till Jugoslavien. Tunneln kom mellan 1939 och 1942 att succesivt byggas ut. Skyddsrummet kom att användas i slutet av 1944 och början på 1945 när Rijeka angreps av allierat flyg.

Nuvarande status: Bevarad med museum (2023).

Läge: 45°19'39.84" N, 14°26'39.09" E

Att ta sig dit: Promenad från centrala Rijeka.

Kommentar:

Knappast någon av Rijekas större sevärdheter, men för den som är intresserad av andra världskriget så är tunnlar som denna alltid av intresse.

Litteraturtips: Pavlowitch, Steven: Hitler’s New Disorder: The Second World War in Yugoslavia (2008).