Zagreb – Dotrscina Forest


I nordöstra Zagreb finns ett skogsområde som heter Dotrscina och där mördades mellan 1941 och 1945 mellan 7000 – 10 000 människor av det nationalistiska Ustasha. De som mördades var antifascister, romer eller judar och hade som oftast hämtats från något fängelse och förts till Dotrscina. Efter att de mördats begravdes de i massgravar som var utspridda i skogen.

Nuvarande status: Monument (2023).

Läge: 45°50'34.27" N 16°01'39.87" E

Att ta sig dit: Bil.

Kommentar:

Hela skogen är idag en minnespark med ett flertal monument som binds samman av stigar. Det verkar också vara ett strövområde för folk som är ute och promenerar eller ute och rastar hunden.

Litteraturtips: Pavlowitch, Steven: Hitler’s New Disorder: The Second World War in Yugoslavia (2008).