Kaiserwald


När nazisterna avvecklat gettona i Lettland under 1943 och de flesta gettoinvånarna mördats skickades de som inte mördats till koncentrationsläger. Anledningen till att inte alla judar mördats var att de behövdes inom den tyska krigsindustrin. I Riga fanns det sedan mars 1943 ett läger som hette Kaiserwald vars första fångar kom från Tyskland men som under sommaren 1943 i samband med avvecklingen av gettona i Riga, Libau (Liepaja) och Dvinsk (Daugavpils) till stor del kom att bestå av judar från dessa getton. Även judar som hade överlevt de stora aktionerna i Vilnius getto deporterades till Kaiserwald. Fångarna fick arbeta i närliggande industrier. Under 1944 upprättades ett antal satellitläger runt om i Lettland som underställdes Kaiserwald.

När nazisterna ockuperade Ungern på våren 1944 och började genomföra stora deportationer av de ungerska judarna till Auschwitz skickades en del av dessa judar till Kaiserwald. Ett litet antal judar från Lodz getto skickades också till Kaiserwald när Lodz getto slutligen avvecklades på sommaren 1944. Samma år började nazisterna avveckla och riva lägret pga. att den sovjetiska Röda armén närmade sig. Nazisterna evakuerade fångarna via tåg eller sjövägen till bl.a. Stutthof. De som var för sjuka för att evakueras mördades. Evakueringen var avslutad i september 1944 och i mitten på oktober samma år kom Röda armén fram till Kaiserwald. Det är som i de flesta fall svårt att uppskatta antalet fångar som hamnade i Kaiserwald och hur många av dessa som dödades där.

Nuvarande status: Raserat med monument (2009).

Läge: 56°59'46.48" N 24°07'56.63" E

Att ta sig dit: Buss.

Kommentar:

Kaiserwald är troligtivs det mest kända av alla nazistiska koncentrationsläger i Baltstaterna. Men räkna inte med att folk, inklusive turistbyrån, i Riga känner till monumentet.

Litteraturtips: Ezergailis, Andrew: The Holocaust in Latvia, 1941-1944 (1996).