Karostas fängelse


I norra Liepaja ligger det en stadsdel som heter Karostas och här upprättade Tsarryssland en flottbas mellan 1890 och 1906. Efter den ryska revolutionen 1917 övertogs området av Sovjetunionen. Inom flottbasen fanns det ett fängelse för att bl.a. desertörer från flottan. Fängelset stängdes slutligen 1997 efter hundra år i tjänst. Under den tyska ockupationen mellan 1941 och 1944 övertogs fängelset av tyskarna och strax utanför fängelset upprättade tyskarna en avrättningsplats.

Nuvarande status: Bevarat med museum (2009).

Adress: Invalidu iela 4, Liepaja, LV-3414.

Att ta sig dit: Bil.

Kommentar:

Karostas är 2009 ett fruktansvärt förfallet område med slitna bostadshus och utbredd fattigdom. Fängelset däremot har gjorts om till inte bara ett museum utan även till ett vandrarhem där det går att övernatta i någon av de gamla cellerna. För de som önskar går det också att arrangera ett rollspel där gästerna för ett dygn blir fångar. Andra äventyr som erbjuds är flykter från flottbasen där gästen måste genomgå vissa strapatser för att undgå upptäckt från vakterna. Museet präglas av en stor kommersialism.

Litteraturtips: Ezergailis, Andrew: The Holocaust in Latvia, 1941-1944 (1996).