Liepaja Shelter


I centrala Liepaja ligger det ett bostadshus med ett skyddsrum i källaren. Det är inget unikt med detta eftersom det snarare var regel än undantag under det kalla kriget med skyddsrum i bostadshus (även i Sverige). Efter Sovjetunionens sammanbrott 1991 avtog spänningen mellan supermakterna USA och det f.d. Sovjetunionen. Men under det kalla kriget framställdes den andre som hotfull och båda supermakterna hade en enorm kärnvapenarsenal. En arsenal som fungerade som en terrorbalans på så vis att den ena inte vågade anfalla den andre i rädsla för vedergällning. Båda visste att ett kärnvapenkrig skulle få förödande konsekvenser. Faran för ett kärnvapenanfall från den andre var ständigt närvarande och därför byggdes skyddsrum i bl.a. källarna i bostadshusen. Skyddsrummet i Liepaja låg under flera år i glömska, men när det väl öppnades hittades en massa saker som var en återspegling av det kalla krigets klimat.

Nuvarande status: Bevarat (2009).

Läge: 56°30'44.95" N 21°00'18.45" E

Att ta sig dit: Promenad från centrala Liepaja

Kommentar:

Skyddsrummet är inget museum utan kan bara besökas i sällskap med guide som kan kontaktas i förväg via turistbyrån i Liepaja. Överallt i skyddsrummet ligger det planscher som förställer ett kärnvapenanfall och vilka konsekvenser det kunde få. Planscherna visar också instruktioner hur man skulle agera vid ett eventuellt kärnvapenanfall. Vid sidan av detta finns det även en massa kroppsdelar av gummi som illustrerade hur symtom på radioaktivitet kunde se ut. Detta för att det skulle vara lätt att identifiera radioaktiva skador på personer. Det finns även proteser lite varstans samt en massa skyddsutrustning. All medicinskt utrustning förstärker planschernas apokalyptiska tema om hur ett eventuellt kärnvapenanfall från NATO kunde uppfattas.

Litteraturtips: Kumm, Björn: Kalla kriget (2006).