Pogulanka


Knappt 8 kilometer nordväst om Daugavpils ligger det ett skogsområde som heter Pogulanka och här mördades ca 15 000 judar från främst gettot i Daugavpils. Dessa var judar som inte ansågs vara arbetsdugliga eller var överflödiga. Judarna tvingades marschera till Pogulanka, klä av sig och sedan ställa upp på linje framför färdiggrävda diken där de sköts av nazistiska mobila mordförband och lettiska frivilliga nationalistförband. Vissa avrättningar i Pogulanka var större än andra men den största enskilda mordaktionen ägde rum mellan den 8 och 10 november 1941 när drygt 11 000 judar mördades. Nazisterna tvingades t.o.m. begära assistans av mordkommandon från Riga för att klara av uppgiften.

Nuvarande status: Monument (2010).

Läge: 55°54'20.94" N 26°28'21.44" E

Att ta sig dit: Bil.

Kommentar:

I det f.d. Västeuropa benämndes förövarna som nazister medan de i det kommunistiska Östeuropa benämndes som tyska fascister, hitlerister eller som i det f.d. Transnistrien, Killed out of Nazi ideology. För det första (1) så var begreppet (national) socialism problematiskt för kommunisterna. Socialism är ett centralt begrepp inom kommunismen men så var det även inom nationalsocialismen, även om de hade olika tolkningar av socialism. Förövarna fick inte kopplas samman med socialism och därför var de kommunistiska regimerna helt enkelt tvungna att utelämna begreppet socialism. Det är därför som förövarna benämns som tyska fascister eller hitlerister. Den problematiken fanns inte i Västeuropa.

För det andra (2) utelämnades förövarnas nationalitet eftersom flera av de nazistiska kollaboratörerna i de ockuperade länderna var antikommunistiska, framförallt i Baltstaterna och Ukraina. Dessa nationalister var de kommunistiska regimerna tvungna att förtränga eftersom de inte passade in i den politiska framställningen om en enad kommunistisk front mot de tyska fascisterna eller hitleristerna. Någon grogrund för nationalism fick inte underblåsas eftersom nationalismen är ett hot mot den kommunistiska grundtanken. Det gick heller inte att beskriva förövarna som tyskar eftersom delar av det nazistiska Tyskland blev efter kriget det kommunistiska Östtyskland. Den problematiken fanns heller inte i Västeuropa.

Vad som efter kommunismens fall skulle kunna vara en korrekt benämning av förövarna kan vara svårt att avgöra. Så länge det var tyska nazister som begick brotten är allting klart och tydligt, men så var inte alltid fallet. Flera av förövarna var tyskar men inte nazister, andra förövare var av andra nationaliteter och inte alltid var de övertygade nazister eller antisemiter. Många av förövarna i framförallt Sovjetunionen var nationalister som såg judarna som representanter för det kommunistiska styret. I detta fall deltog de i avrättningarna av antisemitiska skäl men eftersträvade en självständig stat utan tysk inblandning. De som deltog i avrättningarna kom från alla samhällsskick och med olika bakgrunder. Det som förenade dem var att de alla tjänade nazisternas syften om att utrota den judiska befolkningen i Europa.

Det finns en beskrivning som jag kommit i kontakt med när jag rest runt i Östeuropa som känns rätt och det är följande, Killed by the Nazis and their Collaborators. Den visar att morden har sin grund i den nazistiska ideologin men är samtidigt nationellt obunden.

Litteraturtips: Arad, Yitzhak: Holocaust in the Soviet union (2009).