HKP 562


Detta något annorlunda namn på ett nazistiskt arbetsläger låg i Vilnius och administrerades av SS men drevs av ett ingenjörsförband från Wehrmacht som kallades Heereskraftfahrpark 562, förkortat HKP 562. Lägret upprättades som hastigast i september 1943 i samband med avvecklingen av getto 1 i Vilnius. Lägrets kommendant major Karl Plagge lyckades utfärda tillstånd att förflytta sina arbetare till HKP 562. På så sätt räddade han livet på judar som annars hade mördats. Han lyckades också skydda de ca 1000 judar som arbetade inom fabriken från att utlämnas till SS förband. Tack vare Plagges vänliga inställning till judar behandlades judarna väl utifrån de omständigheter som rådde i Vilnius. Plagge kunde dock inte alltid förhindra att SS genomförde aktioner inom lägret.

I mars förde SS förband bort ca 250 barn från lägret och mördade dem. När Plagge och hans stab omplacerades i juli 1944 fick han inte tillstånd att ta med sig arbetarna. Plagge informerade dock arbetarna i förväg om den kommande razzian vilket gav arbetarna möjlighet att fly eller gömma sig. Ca 500 judar gömde sig och klarade sig på så vis undan SS mordförband. Ca 500 judar infann sig på SS uppmaning vid uppsamlingsplatsen och fördes till Paneriai (väster om Vilnius) där de mördades. SS genomsökte lägret och närliggande områden i jakten på de kvarvarande ca 500 judarna. Ca 250 hittades och mördades i lägret, ca 250 judar undgick upptäckt och överlevde. Major Plagge tilldelades för sina insatser för judarna en plats i de rättfärdigas trädgård (icke judar som med fara för sitt eget liv hjälpte judar under kriget) vid Yad vashem i Jerusalem.

Nuvarande status: Raserat med monument (2009).

Adress: Subaciaus gatve 47 – 49, Vilnius 11013.

Att ta sig dit: Promenad från centrala Vilnius.

Kommentar:

Det fanns tusentals läger som HKP 562 runt om i det ockuperade Europa men de flesta förstördes redan under eller strax efter kriget och därför är det få som känner till dem. Lägg därtill att namnet inte skapar några känslor, det påminner snarare om registreringsnumret på en bil, TV modell eller den senaste borrmaskinsmodellen. I jämförelse med namn som Auschwitz, Buchenwald, Treblinka m.fl. är det svårt för HKP 562 att slå sig in i det kollektiva minnet av Förintelsen, ändå led de som satt i lägret lika mycket som de som satt i andra läger. Sorgligt nog så är det svårt för att inte säga omöjligt att skapa ett intresse kring ett nazistiskt läger med ett namn som består av en bokstav och sifferkombination.

Litteraturtips: Gordon, Harry: The Shadow of Death: The Holocaust in Lithuania (2008).