Kaunas – Fort IV


I sydöstra Kaunas ligger Fort IV och där mördade nazisterna och tyska kollaboratörer ca 3000 judar vid minst fyra tillfällen i augusti 1941. Den största avrättningen genomfördes 18 augusti när drygt 1800 judar mördades varav drygt 700 var s.k. intellektuella som mördades som hämnd för sabotage mot den tyska ockupationsmakten.

Nuvarande status: Delvis bevarat/raserat med monument (2010).

Läge: 54°51'06.41" N 23°57'14.40" E

Att ta sig dit: Bil.

Kommentar:

Fortet är helt förfallet och tillgängligheten är begränsad och monumentet är också förfallet. De judar som mördades och begravdes i fortet ligger alltjämt kvar i omarkerade gravar täckta av vegetation och annan bråte. Chefen för Einsatzkommando 3 inom Einsatzgruppe A, SS-Standartenführer Karl Jäger, förde statistik (Jäger report) över sin enhets aktioner i Litauen (bl.a. Kaunas). En av de fem kopior som gjordes av rapporten överlevde kriget och är därmed ett viktigt bevis för hur judar systemtiskt mördades i Litauen. Karl Jäger begick 1959 självmord i fängelset i väntan på rättegång.

Litteraturtips: Arad, Yitzhak: Holocaust in the Soviet union (2009).