Kaunas – Fort VII


Strax efter att tyskarna ockuperat Kaunas den 24 juni 1941 arresterades ca 10 000 judar i Kaunas. Majoriteten av dessa internerades i det sjunde fortet i Kaunas utkanter. Judarna tvingades lämna ifrån sig sina ägodelar och kvinnorna tillsammans med barnen låstes in i baracker medan männen föstes ihop på en av fortets innergårdar. Fortet vaktades av förband inom en litauisk bataljon som hette Tautino Darbo Apsaugos (förkortat TDA). Bataljonen hade bildats under 1941 och präglades av starka nationalistiska, antikommunistiska och antisemitiska förtecken och deltog i flera massavrättningar av judar under kriget. Ibland på egna initiativ, ibland på tyska initiativ.

Vid det sjunde fortet mördade medlemmar ur TDA ca 3000 judar vid minst fyra dokumenterade fall i juli 1941. Den 7 juli mördades knappt ca 2500 judiska män och ytterligare ca 500 mördades vid tre andra tillfällen under juli. Morden var oftast kaotiska och medlemmarna ur bataljonen sköt helt enkelt ner på judarna från sina positioner ovanför innergården. Kropparna av både skadade och döda fick ligga kvar. Först flera dagar senare började kropparna att begravas bakom innergården. De judar som var skadade sköts i samband med begravningarna. Flera kvinnor blev även våldtagna av medlemmar inom TDA. Det fanns planer på att göra det sjunde fortet till ett koncentrationsläger men dessa övergavs. I augusti 1941 förflyttades de kvarvarande judarna till det nionde fortet i Kaunas.

Nuvarande status: Bevarat med monument (2010).

Läge: 54°54'56.43" N 23°55'39.55" E

Att ta sig dit: Bil.

Kommentar:

Fortet håller på att restaureras och det är planerat att bli ett museum omkring 2015. För tillfället präglas fortet av förfall och det ligger bråte utspritt överallt. Kvarlevorna efter judarna som begravdes i fortet ligger fortfarande alltjämt i omarkerade gravar som är övertäckta av bråte och vegetation. Monumentet upprättades under kommunisttiden och då var fortet militärt område och det är därför som monumentet ligger strax utanför fortet.

Litteraturtips: Arad, Yitzhak: Holocaust in the Soviet union (2009).