Lietukis garage


Dagarna före och i samband med att tyskarna intog Kaunas den 25 juni 1941 förekom våldsamma pogromer mot stadens judiska befolkning. En utav dessa pogromer ägde rum den 27 juni vid Lietukis garage där 68 judar mördades av en grupp beväpnade civila nationalistiska litauer. Judarna hämtades slumpmässigt och fördes till innergården vid Lietukis garage där de först trakasserades och misshandlades innan den uppviglande mobben slog ihjäl judarna med diverse tillhyggen. Pogromen bevittnades av ett stort antal åskådare som lockats till platsen av både nyfikenhet och antisemitiska förtecken. Enligt vittnesmål bidrog delar av åskådarna till uppviglingen genom att applådera pogromen. Bland offren fanns en Rabbin och ett barn. Efter massakern fick kropparna ligga kvar för allmän beskådning. Huruvida pogromen var på uppmaning av tyskarna eller inte debatteras det fortfarande om, men den hade knappast varit möjlig utan tyskarnas tysta eller uttryckliga medgivande.

Nuvarande status: Delvis bevarat/raserat med monument (2010).

Adress: Miško gatve 3, Kaunas 44001.

Att ta sig dit: Bil.

Kommentar:

Pogromen var knappast den största eller våldsammaste, men skälet till att den har blivit en symbol för antisemitiska uttryck i samband med den tyska invasionen av Sovjetunionen är att den fotograferades. Dessa fotografier togs av tyskarna Wilhelm Gunsilius och Karl Roeder som båda var i militär tjänstgöring i Kaunas vid tidpunkten för pogromen. Fotografierna visar åskådare i alla åldrar, både tyska soldater och civila litauer, människor som aktivt deltar i pogromen, judar som ligger ihjälslagna, bödlar som poserar framför kameran och en man som står bland kropparna spelande den litauiska nationalsången på dragspel. I början på 2000-talet upprättades ett undanskymt monument på platsen.

Litteraturtips: Arad, Yitzhak: Holocaust in the Soviet union (2009).