Lukiszki fängelse


I Vilnius finns det ett fängelse som heter Lukiszki och det användes mellan 1941 och 1944 som en uppsamlingsplats för judar som skulle mördas i Paneriai (se Paneriai). När getto 2 i Vilnius började avvecklas skickades de flesta judarna till Paneriai där de mördades. Deportationerna till Paneriai genomfördes under september och oktober 1941 men de nazistiska Einsatzkommandos som mördade judarna i Paneriai kunde inte mörda i samma takt som nya judar anlände till Paneriai. Därför fungerade Lukiszki fängelse som en uppsamlingsplats för judar i väntan på att de kunde deporteras till Paneriai och mördas.

Nuvarande status: Bevarat (2009).

Adress: 6 Lukiskiu Skergatvis, 01108 Vilnius.

Att ta sig dit: Promenad från centrala Vilnius.

Kommentar:

Att nazisterna använde platser som Lukiszki var vanligt vid massavrättningar och andra uppsamlingsaktioner. De rekvirerades helt enkelt för en kortare tid och återgick till tidigare syften så fort aktionen var avklarad för att sedan återaktiveras vid nya behov. Det är sällan sådana platser uppmärksammas med något museum eller monument eftersom de bara var en liten del i det stora sammanhanget (getton, läger, avrättningsplats). 2009 var fängelset fortfarande i bruk.

Litteraturtips: Arad, Yitzhak: Holocaust in the Soviet union (2009).