Fünfbrunnen


I september 1940 införde den tyske Gauleitern Gustav Simon Nürnbergslagarna till att även omfatta judarna i Luxemburg. Fram till dess hade judarna kunnat leva förhållandevis fritt utan att behöva utsättas för förföljelser. Men hur som helst så tilläts judar i Luxemburg mellan augusti 1940 och maj 1941 att emigrera till Frankrike (den fria zonen) och Portugal. I maj 1941 stoppade tyskarna denna möjlighet och i september 1941 tvingades judarna att bära den gula Davidsstjärnan. I oktober 1941 meddelade den av tyskarna godkände judiske ledaren i Luxemburg att av de ursprungliga ca 3500 judar som fanns i landet i maj 1940 (då Luxemburg invaderades) återstod ca 750, övriga hade flytt eller emigrerat. I Cinqfontaines (tyska Fünfbrunnen), söder om Troisverges i norra Luxemburg, hade tyskarna i mars 1941 stängt ett jesuitkloster. Klostret låg strategiskt nära en järnvägslinje och blev ett transitläger för de kvarvarande judarna i Luxemburg som skulle deporteras till Östeuropa. Som täckmantel kallade tyskarna klostret för Judische Altersheim (Judiska äldreboendet).

De första sju judarna anlände i augusti 1941 och i slutet på månaden hade antalet ökat till ca 100 stycken. Den första (och största) transporten avgick den 16 oktober 1941 då 324 judar deporterades till gettot i Lodz. I oktober påbörjades även bygget av nio stycken fångbaracker strax intill klostret. Under vintern 41/42 dog 23 judar i klostret pga. umbäranden som interneringen medfört. Fram till att tyskarna avvecklade lägret i juni 1943 hade knappt 700 judar deporterats till Östeuropa. I september 1943 förklarades Luxemburg för Judenrein, endast ett fåtal som höll sig gömda eller var gifta med arier fanns kvar.

Nuvarande status: Bevarat med monument (2012).

Läge: 50°06'28.35"N 6°00'24.25"E

Att ta sig dit: Bil.

Kommentar:

Huruvida träbarackerna färdigställdes eller inte känner jag inte till men klostret finns alltjämt kvar även om det inte längre bedrivs någon form av verksamhet. Det förs diskussioner om det ska öppnas ett museum i delar av klostret men 2012 var inget beslut taget. Klostret ligger ganska långt ute på landsbygden i en mindre dalgång.

Litteraturtips: Gilbert, Martin: The Holocaust: A History of the Jews of Europe During the Second World War (1987).