Hamm


I östra Luxemburg stad ligger det en stadsdel som heter Hamm och där ligger det en amerikansk krigskyrkogård och en tysk krigskyrkogård. På den amerikanska kyrkogården ligger drygt 5000 soldater, inklusive en kvinnlig sjuksköterska. Majoriteten av soldaterna stupade under den tyska Ardenneroffensiven från mitten på december 1944 till mitten på januari 1945. Förutom gravarna finns det ett minneskapell och två stora stenkartor. Den ena visar de amerikanska styrkornas frammarsch från landstigningen i Normandie fram till krigsslutet. Den andra de amerikanska styrkornas positioner under den tyska Ardenner offensiven. Den amerikanske generalen George S Patton ligger begravd på kyrkogården. Patton dog av sviterna efter en bilolycka utanför Mannheim, Tyskland, december 1945.

Nuvarande status: Kyrkogård (2008).

Läge: 49° 36' 42" N, 6° 11' 8" E

Att ta sig dit: Bil.

Kommentar:

Kyrkogården med sina vita geometriskt placerade uppställda kors påminner starkt om den amerikanska krigskyrkogården vid Omaha Beach i Normandie, Frankrike.

Litteraturtips: Bevoor, Antony: Ardennerna 1944 (2015).